Uitfrezen van boomstronken en verwijderen in Oekene van boomwortels tot 50 cm diep door middel van boomstronkfrees of stobbenfrees

Uitfrezen van boomstronken te Oekene volgt doorgaans op het vellen van bomen. Het verwijderen van de wortels maakt plaats voor nieuwe aanplanting en voorkomt dat de overgebleven stronk nieuwe scheuten aanmaakt. Ook historische boomstronken die er al een tijdje zitten, kunnen nog altijd worden uitgefreesd. We gaan tot meer dan 50 cm diep en vullen – indien nodig – aan met verse teelaarde. Daartoe beschikken we over meerdere types boomstronkfrezen (voorzien van freeswiel en freesbeitel, ook stobbenfrees genoemd) om deze klus in geen tijd te klaren. Dankzij aangepast transport of na versnippering ter plekke is alles rap opgekuist.

Er wordt gewerkt voor particulieren, ondernemingen, gemeentebesturen, intercommunales, nutsbedrijven, landbouwers, projectontwikkelaars te Oekene.

te Oekene: uitfrezen van stronken is één van de verschillende manieren om boomwortels te verwijderen

Uitfrezen van stronken te Oekene is doorgaans de meest economische methode om wortels uit tuin of park te verwijderen. Andere methoden zijn:

  • Chemisch verwijderen door middel van kaliuimnitraat bijvoorbeeld. Deze werkwijze kunnen we om evidente redenen niet aanbevelen.
  • Idem dito voor uitbranden. Bovendien blijkt dit meestal weinig succesvol.
  • Graven tot op een behoorlijke diepte om vervolgens met een zaag alle wortels een voor een door te zagen is een andere mogelijkheid indien men plaats genoeg heeft.
  • Manueel delven en de wortels doorzagen met ketting- of handzaag kan worden overwogen bij stronken met kleine diameter. Deze methode is meest ecologisch maar tijdrovend.

Boomstronken van oudere of kleinere exemplaren zijn uiteraard makkelijker te verwijderen. Ook stronken van naaldbomen gaan vlotter dan die van naaldbomen. Neem contact met ons voor snelle en betaalbare verwijdering van boomstronken te Oekene.