Bosontginning te Hertsberge: bosexploitant voor het uitdunnen van bospercelen, kappen van bossen, bosexploitatie, bosbeheer, herbebossing

Bosontginning heeft tot doel bossen in zijn geheel of partieel te kappen met het oog op herbestemming of herbebossing. Bosbeheer en -exploitatie refereert veeleer naar het uitdunnen van bospercelen of kappen van zieke exemplaren. We hebben ervaring met bosontginning en heraanplanting over gans het land en zelfs daarbuiten. Doordat we over het nodige materiaal beschikken plus de knowhow en geschoolde medewerkers in huis hebben, kunnen we die grotere opdrachten aan. Prioritair zijn de veiligheid van uw en onze medewerkers en het voorkomen van schade aan omgeving en andere begroeiing. Daarom wordt vooraf een werkplan opgemaakt waar niet wordt van afgeweken. Al ons materiaal is van prima kwaliteit, goed onderhouden, steeds gekeurd en voor elk gebruik gecheckt.

We werken zowel voor private als openbare instanties.

Te Hertsberge: bosontginning voor meerdere doelstellingen

  • Bosontginning in functie van nieuwe bestemming tot industrieterrein of woonzone.
  • Commerciële ontbossing met het oog op een rendabele houtoogst.
  • Selectieve bosontginning: uitdunning, verwijderen van zieke, gevaarlijke of omgewaaide bomen.
  • Vervangen van uitheemse door inheemse exemplaren en verhogen van de biodiversiteit.
  • Houtsnippers zorgen voor een forse toename van de biologische bodemactiviteiten en bevorderen het micro-organisch systeem en dus de biodiversiteit.
  • Ook voor het aanleggen van een composthoop kan snipperhout dienst doen.
  • Bosklepelen betekent dat we de ondergrond vrij maken van onkruid, kruipelhout, jonge scheuten, struikgewas en dergelijke.