Boomchirurg in Mariakerke voor het snoeien en bijwerken van bomen tot gezonde exemplaren en gebaseerd op grondig boomtechnisch onderzoek of boomfitanalyse

Een boomchirurg voor de regio Mariakerke heeft tot taak om bomen die door verwildering of foutieve snoei uit model zijn of aan een ziekte lijden, in ere te herstellen en gezond te maken. Daartoe kunnen een boomtechnisch onderzoek en een zogenaamde boomfitanalyse van tel zijn. Voor een geoefend boomdeskundige zijn volgende criteria aan de orde in het assessment: bladgroei, bladkwaliteit, stamkenmerken, beoordeling van de kroon. De kwaliteit van het hout alsook van de groeiplaats kunnen getaxeerd worden aan de hand van staalafnames.