Vellen van bomen te Lichtervelde door boomspecialist met knowhow, eigen personeel, aangepast materiaal en tal van referenties in kleine en grote opdrachten

Bomen vellen te Lichtervelde is onze grootste specialiteit omdat we er de uitrusting voor hebben, in de loop der jaren heel wat ervaring en knowhow opbouwden en er dus intussen voor gekend staan. We werken professioneel, altijd volgens de veiligheidsvoorschriften en met eersterangs materialen die prima zijn onderhouden. Het hout wordt onderverdeeld in brandhout en hakselhout en indien gewenst ter beschikking gesteld van de klant, verzaagd en gekliefd.

Bomen vellen gebeurt best volgens een aantal fasen waarvan er geen enkele overgeslagen wordt.

  • Vooraf vormen we ons een volledig beeld van de omgevingsfactoren zoals aanwezige gebouwen, andere bomen, lagere begroeiing, vijvers, zwembaden, dieren, buren en de openbare weg. Waar de boom of de tak zal vallen is nauwkeurig te voorspellen.
  • We nemen zoveel mogelijk preventieve maatregelen om schade uit te sluiten. Het is een kwestie van discipline en vormt niet altijd meerkosten.
  • De situatie is bepalend voor de keuze van de werkmethode: machinaal, manueel of in combinatie. Af en toe kan een boom in zijn geheel omgezaagd worden maar meestal geniet gefaseerde aanpak de voorkeur.
  • Verwerking gebeurt eveneens grotendeels mechanisch. De stronken worden vakkundig uitgefreesd en opgeruimd. We  beschikken over eigen transport.
  • Terreinen en percelen netjes effenen en bouwrijp maken vormt de slotfase.

Hoge bomen vellen te Lichtervelde met als bijkomende specialiteiten: moeilijk bereikbare locaties, dringende gevallen, grotere partijen

Hoge bomen vellen te Lichtervelde doen we voor rekening van particulieren, collega-tuinaannemers, landbouwbedrijven, bouwpromotors, openbare besturen, netwerkbeheerders, energieleveranciers. We nemen zowel kleine als grote opdrachten aan. Soms is het zo: waar anderen afhaken, treden wij aan. Voor uitdunning, bosontginning en bosbouw refereren we naar de gelijknamige pagina’s.