Te Mendonk snoeien van bomen door erkend snoeibedrijf met knowhow, ervaren personeel, aangepast materiaal en tal van referenties

Snoeien van bomen in Mendonk is onze core business. De jarenlange ervaring, de tuinmachines en het rollend materieel zorgen ervoor dat elke opdracht tot een goed einde wordt gebracht. Bij het snoeien van bomen houden we vele aandachtspunten voor ogen.

  • Vooreerst dient rekening te worden houden met dedirecte omgeving: gebouwen, afdaken, tuinhuizen, tuinbeelden, zwembaden, omheiningen, de openbare weg en vanzelfsprekend de onder begroeiing rondom mogen geen averij oplopen.
  • Snoeien gebeurt in functie van de doelstellingen van de opdrachtgever. We spreken over begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, vormsnoei, correctiesnoei.
  • Als professionele boomsnoeier nemen we alle nodige veiligheidsmaatregelen: inschatting van de mogelijke risico’s door de zaakvoerder zélf, bepalen van de beste manier en volgorde van handelen, de beschikking over goed werkmateriaal plus een vaste equipe aan medewerkers die de stiel door en door kennen.
  • Onze serviceszijn op maat. We zijn uitgerust om ook bijkomende taken uit te voeren zoals hakselen van het fijnhout, verzagen & klieven tot brandhout, klepelen van het terrein en volledige opkuis. Het terugplaatsen van omheiningen of heraanplanten van groenzones bijvoorbeeld nemen we er gerust bij.

Er snoeien bomen voor particulieren, ondernemingen, gemeentebesturen, intercommunales, nutsbedrijven, landbouwers, projectontwikkelaars te Mendonk.

Te Mendonk snoeiwerken met als specialiteiten: hoge bomen, moeilijke locaties, dringende opdrachten

In snoeiwerken zijn onze absolute specialiteiten: hoge bomen, moeilijk bereikbare locaties, gevaarlijke situaties, hopeloze gevallen, dringende opdrachten. Soms komt het er op neer: waar anderen afhaken, treden wij aan.  

  • Snoeiwerken worden uitgevoerd om een bepaald doel te bereiken: plaats maken, veiligheid garanderen, risico wegnemen, schaduw inperken, model houden, groei bevorderen.
  • Snoeien doet men best op de goede periodes van het jaar.
  • De snoeimethoden en zaagtechnieken zijn verschillend naargelang de boomsoort. Enige kennis van het arboretum, de uitheemse soorten inbegrepen, is geen overbodige luxe.
  • Voor de rest dicteren de omstandigheden de werkwijze: via hoogwerker of door klimmen.